PRISER

Priser

Betalning sker normalt mot faktura med 10 dagars kredit. Enkel kreditprövning görs. Möjlighet till delbetalning kan efter prövning medges.


Våra priser varierar beroende på om det gäller hästar eller smådjur. För att hitta det pris som gäller för ditt djur, vänligen tryck på kategorin Häst eller Smådjur i menyn.

Besöksadress krematoriet

Ellenbergavägen 213

266 94 Munka-Ljungby

Telefon: 0431 43 00 38
Jourtelefen:
0705 92 77 92


info@hastkrematoriet.se

© Copyright. All Rights Reserved Häst & Smådjurskrematoriet Ellenberga Gård Munka-Ljungby.