Smådjur


Priser Smådjur

Betalning sker normalt mot faktura med 10 dagars kredit. Enkel kreditprövning görs. Möjlighet till
delbetalning kan efter prövning medges.


Priser nedan gäller när djur lämnas på krematoriet.

Samkremering av smådjur:

Upp till 10kg

500:-

Mellan 10 - 50kg

800:-

Över 50kg

1 100:-Separatkremering av smådjur med träurna och namnskylt


Upp till 10kg

1 600:-

Mellan 10 - 50kg

1 900:-

Över 50kg

 2 200:-

Alla priser är inkl. moms. 

Urnor

Kontakta oss gärna för att erhålla ett fast totalpris efter dina förutsättningar och önskemål.

Transportkostnad vid hämtning av djur 100:- per mil.

Frakt och emballage för askurna  300:- .

 

Är du veterinär med praktik eller en klinik, kontakta oss för särskild prislista.

Våra träurnor finns i tre olika storlekar. 

Urna ingår med namnskylt i mässing. 


Besöksadress krematoriet

Ellenbergavägen 213

266 94 Munka-Ljungby

Telefon: 0431 43 00 38
Jourtelefen:
0705 92 77 92


info@hastkrematoriet.se

© Copyright. All Rights Reserved Häst & Smådjurskrematoriet Ellenberga Gård Munka-Ljungby.