SMÅDJURSKREMERING

Smådjurskremering


Våra tjänster i samband med kremering

 

Ett husdjurs död är ett ämne som de flesta inte tycker om att prata om. Att tvingas fatta beslutet om att avliva sitt djur är alltid svårt, oavsett om det är akut eller planerat. Du är alltid välkommen att själv lämna din vän hos oss, alternativt att vi hämtar hemma hos dig eller hos din veterinär. 

Kontakta oss via telefon för att avtala tid. Har du speciella önskemål så gör vi det bästa vi kan för att tillmötesgå dig.

Du väljer själv om ditt djur skall separatkremeras eller samkremeras tillsammans med andra djur. Vid separatkremering får du tillbaka askan i en träurna med namnskylt i mässing.Vi kontaktar dig när askurnan är färdig att hämtas. Vid önskemål skickas urnan hem till dig.

Askan kan du spara, sprida eller begrava. Inga särskilda tillstånd krävs.
Vi har i nuläget ingen minneslund.

Kremering

När ditt djur kommer till oss förvaras den i ett kylrum i väntan på kremering. Kremeringen tar ungefär en timme, beroende på djurets storlek. Du väljer själv om ditt djur skall separatkremeras eller samkremeras med andra.

Du bestämmer själv om du vill hämta askan hos oss eller om vi ska skicka den till dig. Du får ett meddelande från oss när askan är klar.
Ditt djurs identitet säkerställs genom att varje individ märks med ett ID-nummer som följer ditt djur under hela processen. Hos oss följer också djurets namn med hela vägen, från det att djuret tas om hand till askurnan.


Kremering är det enda alternativet som ger dig möjlighet att ha något kvar av ditt djur på ett etiskt och hygieniskt bra sätt.

Askan kan du spara, sprida ut eller gräva ner där du själv vill.

Besöksadress krematoriet

Ellenbergavägen 213

266 94 Munka-Ljungby

Telefon: 0431 43 00 38
Jourtelefen:
0705 92 77 92


info@hastkrematoriet.se

© Copyright. All Rights Reserved Häst & Smådjurskrematoriet Ellenberga Gård Munka-Ljungby.